Chính Sách & Điều Khoản

Chính sách & điều khoản tại website Keonhacai được thể hiện chi tiết trong 8 mục dưới đây, khách hàng xin vui lòng đọc kỹ chính sách & điều khoản của chúng tôi trước khi sử dụng website:

  • Sử Dụng Trang Web: Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận hoàn toàn các điều khoản và điều kiện được quy định trong chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn nên ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.
  • Bản Quyền: Tất cả nội dung, hình ảnh, và thông tin trên trang web này thuộc bản quyền của chúng tôi và không được phép sao chép, tái sử dụng hoặc phân phối mà không có sự cho phép từ phía chúng tôi.

Bản Quyền keonhacai

  • Chính Xác của Thông Tin: Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy. Tuy nhiên, không đảm bảo tính chính xác, hoàn chỉnh hoặc thời đại của thông tin được cung cấp trên trang web.
  • Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến tên miền, thương hiệu và nội dung trên trang web thuộc về chúng tôi và không được sử dụng một cách không được phép.
  • Liên Kết Đến Trang Web Thứ Ba: Trang web có thể chứa liên kết đến trang web của bên thứ ba nhằm cung cấp thông tin bổ sung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính chính xác của các trang web bên ngoài mà liên kết đến.

Liên Kết Đến Trang Web Thứ Ba keonhacai

  • Quyền Hạn Sử Dụng: Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý không sử dụng trang web này vào bất kỳ mục đích phi pháp, gây hại hoặc vi phạm các quy định pháp luật hiện hành.
  • Miễn Trừ Trách Nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, tổn thất hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc dựa trên thông tin được cung cấp trên trang web.
  • Sự Thay Đổi của Điều Khoản: Chúng tôi có quyền điều chỉnh và thay đổi các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sẽ được xem là chấp nhận với các thay đổi này.

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ Chính Sách & Điều Khoản trước khi tiếp tục sử dụng trang web. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.